StartVälkommen till Startsidan

Välkommen till ett nytt år tillsammans med tidigare arbetskamrater och vattenfallskollegor i Vattenfalls Veteraner i Region Öst.

I år har vi en årsplan som är en blandning av nya och gamla aktiviteter. Vi hoppas att du har möjlighet att delta vid många av tillfällena. Medlemsavgiften är oförändrad från föregående år d.v.s. 200 kr.

Medlemsavgift

Vi önskar medlemsavgiften 200:- för 2024 inbetalad senast 28 februari.

Inbetalning görs till Plusgiro 274779-8 eller med Swish nr 123 3150513.

Ange ”årsavgift” och ditt namn i meddelanderutan. Om du nyligen flyttat anger du också nya adressen där.

Aktiviteter 2024

Den 25:e kl 10.00, varje månad är det fikaträff på Ubbes Bageri i Motala. Om den 25:e är en helg fikar vi på måndagen efter. Titta på aktivitetslistan, om vi har annan aktivitet den 25 då blir det inget fika. Ingen förhandsanmälan behövs till fikaträffarna.


Mars

Årsmötet hålls torsdagen den 14 mars kl. 17.00 på Vattenfalls kontor på Medevivägen. Förutom själva årsmötet blir det en enkel förtäring. Efter årsmöte är föredrag bokat med tema ”Surfa Säkert” som presenteras av Swedbank i Motala.

Anmälan senast 2024-03-07 till: Lisbet Tendler, mail tendler@telia.com , tel 070-5232201

eller till: Elisabeth Johansson, mail johanssonelisabeth76@gmail.com , tel 070-334 68 51


Det finns några böcker kvar för dig som ännu inte köpt den fina bok som framtagits av Veteraner i region öst, ta kontakt med Elisabeth Johansson på epost: johanssonelisabeth76@gmail.com eller mobil 070-3346851.


Meddela din e-postadress

 

För att förbättra kommunikationen med våra medlemmar har vi upprättat en adresslista över medlemmarnas e-postadresser.

 

Om du inte redan rapporterat din e-postadress eller fått ändrad adress, skicka då uppgifterna till veteranerna.regionost@gmail.com.