StyrelseStyrelse

Funktion

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Namn

Jan-Larry Holmberg

Bo Lönn

Clas-Inge Hagdahl

Göran Hansson

Elisabeth Johansson

Eva Axelsson

Lisbet Tendler

E-post

janlarryh@gmail.com

bosselonn01@gmail.com

clas-inge.hagdahl@boremail.com

goranhansson1@hotmail.com

johanssonelisabeth76@gmail.com

e.g.axelsson@gmail.com

tendler@telia.com

Telefon

073-850 37 45

070-603 00 53

0141-538 46/070-606 12 61

0141-578 11/070-661 31 12

070-334 68 51

0141-511 63/073-048 87 58

070-523 22 01