Korvgrillning Sjöboknäppen 2024-05-23

 Även i år hade vi tur med vädret när vi träffades för att grilla korv vid Sjöboknäppen. God korv och 

trevlig samvaro.